Eğitim
Giriş Tarihi : 07-04-2022 19:30   Güncelleme : 07-04-2022 19:30

Üniversitemizde “3.Avrupa Entegrasyonu ve Göç Konferansı” Düzenlendi

Üniversitemizde “3.Avrupa Entegrasyonu ve Göç Konferansı” Düzenlendi

Üniversitemizde “3.Avrupa Entegrasyonu ve Göç Konferansı” Düzenlendi

Avrupa Birliği Erasmus+ Programı tarafından desteklenen ve İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından yürütülen Avrupa ve Uluslararası Göç Hukuku JeanMonnet Modülü (2019-2022) çerçevesinde Üniversitemiz Hukuk Fakültesi işbirliğiyle, “3.Avrupa Entegrasyonu ve Göç Konferansı” düzenlendi.Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yunus
Yoldaş, çağımızı etkisi altında tutan üç önemli tehditten bahsetti. İlk tehdidin dünyada
meydana gelen çatışmalar olduğunu, dünya barışını korumak ve meydana gelen tehditleri
ortadan kaldırmak için uluslararası camianın harekete geçmesi gerektiğini ifade etti. Ukrayna kriziyle birlikte yeniden gündeme gelen nükleer silahlanmanın zararlarına dikkat çeken Yoldaş, ülkeler arasındaki güç mücadelesinin etkilerinin küresel boyutta olduğunu ve Hiroşima gibi felaketlerin unutulmaması gerektiğini vurguladı. İkinci tehdidin yoksullukla mücadele; üçüncü tehdidin ise ekolojik iklim değişiklikleri ve buna bağlı olarak gerçekleşen doğal afetlerin artması olduğunu belirtti. Bu üç temel tehdidin iç ve dış göçe etkisini vurgulayan Sayın Yoldaş, insanların daha iyi koşullara ulaşmak veya kendilerini güvence altına almak amacıyla yerlerini değiştirdiklerini ifade etti.Kayseri İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet Danışman da konuşmasında Göç İdaresi Başkanlığı’nın yeni bir kurum olduğunu, göç meselesinin kendine özgü sorunları sebebiyle akademinin ve sivil toplum kuruluşlarının desteğinin çok önemli olduğunu belirterek, işbirliği içinde olmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.
Modül akademik koordinatörü Doç. Dr. Gülüm Özçelik ise konuşmasında Modül konusunun seçimi, kapsamı ve amacı ile ilgili açıklamalarını yaptıktan sonra, konferansın düzenlenmesine destek verenlere teşekkür etti. TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sanem Baykal başkanlığında
yürütülen birinci oturumda, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Rifat Erten, “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na Genel Bakış” başlıklı tebliğinde Kanun’un kabul süreci ve sistematiğini anlattıktan sonra, Kanun ile ilgili değerli görüşlerini paylaştı ve öğrencilere tavsiyelerde bulundu.Kayseri İl Göç İdaresi Geçici Koruma Grup Başkanı Ramazan Kaplan,
“Geçici Koruma Statüsü Altındaki Suriye Uyruklu Yabancılar” başlıklı sunumunda, geçici
koruma ile ilgili temel bilgileri açıkladıktan sonra, Geçici Koruma Grup Başkanlığı’nın
faaliyetlerini anlattı. Son olarak Kayseri İl Göç İdaresi Uyum ve İletişim Grup Başkanı Sayın Oğuz Bayram, “Göç ve Uyum” başlıklı sunumunda, Uyum Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem PlanıDoğrultusunda Kayseri’de gerçekleştirilen uyum faaliyetleri ve eğitimleri açıkladı.
Etkinlik, soru-cevap kısmının ardından sona erdi.