Gündem
Giriş Tarihi : 06-11-2021 22:21   Güncelleme : 06-11-2021 22:21

Kayseri Büyükşehir’in Çalışmaları “Bilimsel” Makalelere Örnek Oluyor

Kayseri Büyükşehir’in Çalışmaları “Bilimsel” Makalelere Örnek Oluyor

Kayseri Büyükşehir’in Çalışmaları “Bilimsel” Makalelere Örnek Oluyor

‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesi ile uyum kültürü
içerisinde ayrıştırmadan, ötekileştirmeden hizmet etmeyi aralıksız sürdüren
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın deneyimli ekibiyle
birlikte yaptığı hizmetler, ülke genelinde ulusal ve uluslararası birçok
makalede yer alarak örnek gösterildi.

BÜYÜKŞEHİR, ENGELLİLERE YÖNELİK EN FAZLA FAALİYET YAPAN BELEDİYELER
ARASINDA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin engellilere yönelik sosyal
hizmet uygulamaları bilimsel makalede yer aldı. Ankara Üniversitesi Türkiye
Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde yazılan ve Coğrafi Bilimler
Dergisi’nde yayımlanan ‘Büyükşehir Belediyelerinin Engellilere Yönelik
Hizmetlerinin İçerik Analizi Yöntemi ile Değerlendirilmesi’ başlıklı makalede
engelliler, yerel yönetimler, sosyal politikaları sosyal belediyecilik konuları
kapsamında yapılan araştırmaya yer verilerek, aralarında Kayseri ve Kayseri gibi
büyükşehirler ile diğer belediyelerin de bulunduğu onlarca yerel yönetimin
çalışmaları incelendi. Makalede Kayseri Büyükşehir Belediyesi, engellilere
yönelik sosyal hizmet uygulamalarının eğitim göstergelerine göre dağılımında en
çok faaliyet gösteren altı belediyeden birisi oldu.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR ENGELLİLERİN SANAT VE SPORTİF FAALİYETLERİ İLE DE
YANINDA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin engellilere yönelik
sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal faaliyet göstergelerine göre dağılımı
incelemesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi, söz konusu kapsamda sanatsal
faaliyetler ile sosyal-sportif faaliyetler de gerçekleştiren belediyeler
arasında yer aldı.

BÜYÜKŞEHİR’İN SPOR TESİSİ BAŞARISI, ULUSLARARASI MAKALELERE YANSIDI

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor
A.Ş., büyükşehirler içerisinde kişi başına düşen spor tesisi miktarında
başarıya imza atarak, ilk sıralarda yer aldı. Akademik, uluslararası hakemli
dergi olan Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (OPUS) tarafından
yayınlanan bir makalede Kayseri, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. bünyesindeki
toplam 15 tesis ile büyükşehirler arasında 9’uncu sırada yer aldı. Kayseri’de
çocuk, genç ve yaşlı her yaştan vatandaşa spor faaliyetlerini ulaştıran Spor
A.Ş., nitelikli spor faaliyetlerini yürüterek vatandaşların sağlığını
gözetirken, sahip olduğu 15 spor tesisindeki başarı ile de uluslararası
makalelere konu oldu.

KAYSERİ, 3 BÜYÜK İLİN ORTALAMASININ ÜZERİNDE

Hakkında veri bulunan 26 büyükşehir içerisindeki spor tesisi
başına düşen nüfus miktarı sıralamasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi,
Türkiye’deki üç büyük il olan İstanbul, Ankara ve İzmir’in ortalamasının
üzerinde yer aldı. Kayseri’deki Spor A.Ş.’ye ait toplam 15 spor tesisi ile 93
bin 827 kişiye 1 tesis düşerken, İstanbul’da bu rakam 186 bin 979 kişiye 1
tesis, Ankara’da 148 bin 396 kişiye 1 tesis ve İzmir’de 397 bin 22 kişiye 1
tesis olarak gerçekleşti. Türkçe ve İngilizce yayınlanan makalede, Türkiye’de
büyükşehir belediye hizmetlerinin içerisinde sporun yerinin ve kapsamının
belirlenmesi ile büyükşehir belediyelerinin sportif ve rekreatif
faaliyetlerinin niteliklerinin incelemesi yapılıyor.

SEYYİD BURHANEDDİN MEZARLIĞI KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANA ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Kazı çalışmaları ile Selçuklu dönemine ait yeni bir türbe
tespit edip gün yüzüne çıkaran Büyükşehir Belediyesi’nin peyzajını
gerçekleştirerek yeşil alan olarak şehre kazandırdığı Seyyid Burhaneddin
Türbesi ve Mezarlığı, bu yönüyle Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından
incelenerek makale konusu oldu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından yazılarak Bartın Üniversitesi
Orman Fakültesi Dergisi’nde yayımlanan ‘Sürdürülebilir Kentsel Açık-Yeşil
Alanlar Olarak Mezarlıklar ve Sunduğu Ekosistem Hizmetleri’ başlığı altındaki
makalede, kentsel açık-yeşil alanların sürdürülebilir kentsel gelişim sürecinde
oldukça etkili olduğu, kent içerisinde veya yakın çevresinde bulunan yeşil alan
dokularının, kendi içinde bir ekolojik sistem oluşturarak doğal alan ve yapısal
çevre arasında dengeli bir arazi kullanımı sağlamakta olduğu ve söz konusu
durumun büyüyen kentlerde sağlıklı bir kentsel gelişim sürecini desteklediği
ifade edildi.

Yazılan ve yayımlanan 32 sayfalık makalede, Kayseri
Büyükşehir Belediyesi tarafından peyzajı gerçekleştirilerek bakımları yapılan
ve korunan şehir merkezine 1 kilometre uzaklıktaki 68 hektar alana sahip Seyyid
Burhaneddin Türbesi ve Mezarlığı’nın kentsel açık-yeşil alan sistemi
içerisindeki önemi ve yeniden kentsel peyzaja kazandırılması irdelenerek, kente
ve kentsel yaşama kazandırdığı kültürel ve düzenleyici ekosistem servisleri
belirlenen parametreler çerçevesinde incelenip, çalışma alanının sağladığı
ekosistem hizmetleri ortaya konuldu. Makalede, Seyyid Burhaneddin Türbesi ve
Mezarlığı’nın pek çok fotoğrafına da yer verildi.